Achtergrond en ontwikkeling

 

Met de val van het communisme is een einde gekomen aan een langdurige periode van onderdrukking die Roemenië meer dan veertig jaar in haar greep heeft gehad.  De maatschappelijke ontwikkelingen die erop volgden vroegen om een nieuwe visie ten aanzien van het individu en zijn plaats in de maatschappij. Dat gold in versterkte mate voor de houding ten opzichte van kansarme kinderen en kinderen en jongeren met een beperking.

Stichting Speranta is in 1996 opgericht met als doel om de hulpverleningsacties die door de oprichters  begin jaren negentig in Roemenië in gang hadden gezet te waarborgen en een structureel kader te kunnen bieden voor continuïteit. Speranta is het Roemeense woord voor hoop.

Als kleine particuliere non-profit organisatie ondersteunt de stichting, financieel en met kennisoverdracht, kleinschalige projecten die bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van kansarme kinderen en moeilijk lerende en gehandicapte kinderen en jongeren in Roemenië.

 
 

Stichting Speranța

Stichting Speranta is in 1996 opgericht om de continuïteit van de hulpverleningsacties die door de oprichters begin jaren negentig in Roemenië in gang waren gezet te waarborgen en toekomstige betrokkenheid een structureel kader te kunnen bieden. Speranta is het Roemeense woord voor hoop.

 
 
Beelden: Constantin Brancusi, Roemeens beeldhouwer (1876-1957)