Achtergrond en ontwikkeling

 

De maatschappelijke ontwikkelingen, na de val van het communisme in Roemenië in 1989 vroegen om een nieuwe visie ten aanzien van het individu en zijn plaats in de maatschappij. Dat gold in versterkte mate voor de houding ten opzichte van kansarme kinderen en in het bijzonder kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

Stichting Speranta is in 1996 opgericht door Jan en Andrea Teunissen-Oprea samen met enkele vrienden met als doel om de hulpverleningsacties die zij begin jaren negentig in Roemenië in gang hadden gezet een structureel kader te bieden voor continuïteit en ontwikkeling. Speranta is het Roemeense woord voor hoop.

Als kleine particuliere non-profit organisatie ondersteunt de stichting, financieel en met kennisoverdracht, kleinschalige projecten die bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van kansarme kinderen, moeilijk lerende kinderen en jongeren en in het bijzonder kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking en handicap in Roemenië.

 
 

Stichting Speranța

Stichting Speranta is in 1996 opgericht om de continuïteit van de hulpverleningsacties die door de oprichters begin jaren negentig in Roemenië in gang waren gezet te waarborgen en toekomstige betrokkenheid een structureel kader te kunnen bieden. Speranta is het Roemeense woord voor hoop.

 
 
Beelden: Constantin Brancusi, Roemeens beeldhouwer (1876-1957)