Doelstelling

 

De maatschappelijke ontwikkelingen in Roemenië na de val van het communisme vroegen om een nieuwe visie ten aanzien van het individu en zijn plaats in de maatschappij. Dat gold in versterkte mate voor de houding ten opzichte van kansarme kinderen en mensen met een beperking.

De stichting richt zich op deze doelgroepen en draagt bij aan de verbetering van hun levensomstandigheden en ontwikkeling door initiatieven te ondersteunen bij de realisatie van de volgende doelen:

  • Het stimuleren van de ontwikkeling van de individuele talenten en vaardigheden.
  • Bijdragen aan de modernisering in het onderwijs en de sociale sector door introductie van eigentijdse methoden en technieken, waarbij het individu met zijn kunnen en beperkingen centraal staat
  • Het stimuleren van kennis- en expertise uitwisseling, bruggebouwen tussen Roemeense en Nederlandse specialisten en organisaties en samenwerkingsverbanden.
  • Bijdragen aan de vergroting van maatschappelijke acceptatie van mensen met een beperking en stimuleren van onderlinge samenwerking, respect en betrokkenheid.
  • Bijdragen aan het ontwikkelen van structurele kaders voor continuïteit
 
 

Stichting Speranța

Stichting Speranta is in 1996 opgericht om de continuïteit van de hulpverleningsacties die door de oprichters begin jaren negentig in Roemenië in gang waren gezet te waarborgen en toekomstige betrokkenheid een structureel kader te kunnen bieden. Speranta is het Roemeense woord voor hoop.

 
 
Beelden: Constantin Brancusi, Roemeens beeldhouwer (1876-1957)