Doelstelling

 

De maatschappelijke ontwikkelingen in Roemenië na de val van het communisme vroegen om een nieuwe visie ten aanzien van het individu en zijn plaats in de maatschappij. Dat gold in versterkte mate voor de houding ten opzichte van kansarme kinderen en mensen met een beperking.

Het doel van de stichting is: Het doen van uitkeringen aan instellingen die de belangenbehartiging van Roemeense kinderen nastreven alsmede aan (pleeg)ouders of verzorgers van Roemeense kinderen teneinde de zorg over deze kinderen financieel te ondersteunen, waaronder begrepen het betalen van schoolgeld en het verlenen van studiebeurzen aan of ten behoefte van Roemeense kinderen en jongeren en bijdragen aan hun welzijn en gezondheid, alsmede het doen van uitkeringen aan Roemeense volwassenen met een beperking, handicap, en instellingen of personen die de belangenbehartiging nastreven van mensen met een beperking, handicap, geestelijk of lichamelijk die niet in staat zijn zelfstandig of zonder begeleiding te leven.

Om dit doel te bereiken, ondersteunt de stichting, financieel en door expertise overdracht o.a. kleinschalige projecten gericht op:

  • Het stimuleren van de ontwikkeling van de individuele talenten en vaardigheden.
  • Bijdragen aan de modernisering in het onderwijs en de sociale sector door introductie van eigentijdse methoden en technieken, waarbij het individu met zijn kunnen en beperkingen centraal staat
  • Het stimuleren van kennis- en expertise uitwisseling, bruggebouwen tussen Roemeense en Nederlandse specialisten en organisaties en samenwerkingsverbanden.
  • Bijdragen aan de vergroting van maatschappelijke acceptatie van mensen met een beperking en stimuleren van onderlinge samenwerking, respect en betrokkenheid.
  • Bijdragen aan het ontwikkelen van structurele kaders voor continuïteit

De stichting is actief in Roemenië en Nederland.  Om de doelen te bereiken wordt samengewerkt met organisaties, specialisten en particulieren betrokkenen in beide landen.

 
 

Stichting Speranța

Stichting Speranta is in 1996 opgericht om de continuïteit van de hulpverleningsacties die door de oprichters begin jaren negentig in Roemenië in gang waren gezet te waarborgen en toekomstige betrokkenheid een structureel kader te kunnen bieden. Speranta is het Roemeense woord voor hoop.

 
 
Beelden: Constantin Brancusi, Roemeens beeldhouwer (1876-1957)