Financiën

 

De stichting financiert haar activiteiten in hoofdzaak uit bijdragen van de oprichters en een aantal particuliere donateurs. Voor de financiering van omvangrijke projecten worden aanvullende middelen verkregen door het organiseren van o.a. concerten, lezingen en door een beroep te doen op verwante organisaties en indien mogelijk subsidies. Een jaarrekening opgemaakt door een registeraccount wordt jaarlijks gepresenteerd. Alle bestuursleden zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen vergoedingen, alle donaties komen geheel ten bate van de projecten.
De stichting is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling en heeft vanaf 2008 een ANBI status.
Deze erkenning heeft voor de stichting en de donateurs een aantal voordelen, zoals een vrijstelling van successierechten en voor bedrijven en particulieren een ruime aftrekbaarheid voor de inkomsten en vennootschapsbelasting.

 

ANBI – Publicaties 

Belastingdienst standardformulier ANBI (over het jaar 2021)

Publicatie kerngegevens Stichting Speranta (over het jaar 2021)

Publicatie kerngegevens Stichting Speranta (over het jaar 2020)

Belastingdienst standardformulier ANBI (over het jaar 2020)

Publicatie kerngegevens Stichting Speranta (over het jaar 2019)

Publicatie kerngegevens Stichting Speranta (over het jaar 2018)

Publicatie kerngegevens Stichting Speranta (over het jaar 2017)

Publicatie kerngegevens Stichting Speranta (over het jaar 2016)

Publicatie kerngegevens Stichting Speranta (over het jaar 2015)

 

 
 

Stichting Speranța

Stichting Speranta is in 1996 opgericht om de continuïteit van de hulpverleningsacties die door de oprichters begin jaren negentig in Roemenië in gang waren gezet te waarborgen en toekomstige betrokkenheid een structureel kader te kunnen bieden. Speranta is het Roemeense woord voor hoop.

 
 
Beelden: Constantin Brancusi, Roemeens beeldhouwer (1876-1957)