Nieuws

 

TALENTINO BEURZEN – DORPSKINDEREN NAAR SCHOOL – meerjarig project

2018 – 100 Beurzen

In 2018 viert Roemenië de 100-ste verjaardag vanaf de datum van de eenwording in één staat.  Wij zijn bijzonder verheugd dat ook wij dit jaar een mijlpaal vieren: 100 Beurzen voor 100 dorpskinderen.

Dorpskinderen naar school is een van onze projecten, in samenwerking met  SOS Kinderdorpen en met de steun van KLG (Kuijken Logistic Group) Europe B.V. 

Veel dorpskinderen in Roemenië leven nog steeds in armoede en kunnen helaas niet naar school, vaak door het ontbreken van de meest basale dingen. SOS kinderdorpen Roemenië vangt al vele jaren een deel van deze kinderen op in een speciaal ontwikkeld programma waar ouders en kinderen geholpen en begeleid worden. In samenwerking met SOS Kinderdorpen en gesteund door KLG Europe BV is de stichting in 2015 met het project gestart. Vanaf het eerste jaar direct een succes.

Kinderen uit diverse dorpen krijgen de kans om naar school te gaan dankzij een individuele beurs. De beurzen zijn besteed voor de aanschaf van de nodige kleding, schoenen, een vervoer abonnement, schoolboeken en lesmateriaal, een trommeltje met brood.

Resultaat: een voltooid schooljaar en overgaan naar de volgende klas, soms ook een einddiploma

In de periode 2015 – 2017

Beurzen :  Van 50 beurzen bij de start tot 86 beurzen in 2017

Volle rugzakjes: Van 50 kinderen bij de start tot 95 kinderen in 2017: een rugzakje vol met schoolmaterialen zodat zij een goede start konden maken.

Een permanente Dagcentrum in een van de SOS kinderdorpen – Hemeius. Een groep kinderen (25-35) uit dorpjes rondom onze SOS kinderdorp en hun ouders afkomstig uit de zeer arme deel van de bevolking, komen dagelijks in het centrum waar zij gebruik maken van de aangeboden faciliteiten en begeleid worden.

Steun bij de realisatie van een Sociaal Centrum in het dorpje Lada, zuid Roemenië. Een klein vergeten dorpje met 300 inwoners met gebrek aan alles. Dankzij een initiatief van de plaatselijke priester (popa) wordt aan de bouw van een multifunctioneel sociaal centrum gewerkt, de enige plek waar de kinderen uit het dorp bij elkaar kunnen komen voor educatieve activiteiten en waar zij ook een maaltijd kunnen nuttigen. Onze stichting heeft bijgedragen aan het voltooien van de bouwwerkzaamheden en enkele individuele beurzen voor kinderen om naar school te kunnen gaan.

 

 

 

 

 
 

Stichting Speranța

Stichting Speranta is in 1996 opgericht om de continuïteit van de hulpverleningsacties die door de oprichters begin jaren negentig in Roemenië in gang waren gezet te waarborgen en toekomstige betrokkenheid een structureel kader te kunnen bieden. Speranta is het Roemeense woord voor hoop.

 
 
Beelden: Constantin Brancusi, Roemeens beeldhouwer (1876-1957)